06 Temmuz 2011 Çarşamba

Medeniyet insanla Tabiatın arasını çok açmıştır

Medeniyet insanların yüzyıllardır vazgeçemediği şey. Yada yüzyıllardır insanları kontrol altında tutmak için oynanan kötü oyunların kibar söylenişi. Kafeslere kapatılan insanların isyanını bastıran bir örtü... Yada diğer bir açıdan insanın yaşaması gereken şekil. Şimdi bu günkü medeniyet kavramını insanların yaşaması gereken şekil olarak tanımlıyamacağımıza göre... Medeniyet pek de iyi bir şey değil. Diğer bir yandan yamyamlar gibi de yaşayamayız. Aslında asıl neden medeniyet kavramının etik kavramı arkasına saklanmış olması. Temelde böyle bir şey yoktur. Etik medeniyet olmadan da var olabilir. Yani medeniyet kurmak aslında çok da önemli bir şey değildir. Fakat etik insanların varlığı için temel bir ihtiyaçtır. Tabiatın medeniyetle çatışmasına gelirsek; Medeniyet maskesi adı altında doğa ile çatışmadan dolayı ortaya çıkar. Fakat etiğin tabiatla bir alıp veremediği yoktur. Yani diğer bir değişle teknoloji olmadan da insanlar belirli bir düzen içinde yaşıyabilirler... Sonuç olarak her şey bizim elimizde...

0 YORUM:

Yorum Gönder