Televizyon

Televizyon Kim Tarafından İcat Edildi

Günümüzde insanları hastalık derecesinde kendisine bağlayan; obezite ve çeşitli psikolojik hastalıkların başlıca nedenlerinden biri olarak gösterilen, televizyonun 1923 yılında İskoçlu bilim adamı John Logie Baird tarafından temelleri atılmıştır. Bu tarz bir icadın elbetteki tek kişi tarafından tamamlanması ve geliştirilmesi söz konusu değildi. Daha sonraları işin ticari boyutu ve yapılan tatırımlar televizyonu günümüze getirmiştir. Ancak çalışmaların başlangıcı olarak John logie Baird adlı bilim adamının çalışmaları kabul edilmektedir.
John Logue Braid Glascow üniverstesinde Elektirik Mühendisliği okumuştur. Birinci Dünya savaşı sırasında orduya katılmak isteyen John, başvurusu reddedilince Clyde Valley adlı, elektirik enerjisine yatırım yapan bir şirkette çalışmıştır. Daha Sonraları bu işten ayrılan John Logue Braid çeşitli işlerde çalışmış ve hayatını devam ettirmek için Mesleğinden alakasız işler yapmıştır. 1922 yılında memleketi susex'e dönen Baird Burada mütevazi bir yaşam sürmekte ve çalışmaktan arda kalan zamanlarını mesleğiyle alakalı düşüncelerine yoğunlaştırmaktaydı.
John Logie Baird Televizyonla ilgili kayda değer biir çalışma yaptığı sıralarda ellili yaşlarındaydı ve çalışmalarına maddi kaynak bulamıyordu bu nedenle kendi imkanlarıyla denemeler yapmaya başladı.
1988 yılı doğumlu mucit televizyonun temeli olarak kabul edilen ilk cihazı 1925 yılında yaptığı bilinmektedir.
Tabi John Logie Baird'in televizyonun ilk şeklini yaptığı dönemlerde şimdinin dev yayın şirketleri o dönemde radyo üzerine yoğunlaşmıştı ve radyo altın çağını yaşıyordu. Halen daha insanlara radyo teknolojisine ileriye dönük yatırımlar yapmaktaydı.

Kısaca Televizyon Nedir?

Kısaca televizyon: insanların haberleşmesi ve eğlence amaçlı kullanılan görüntü ve ses aktaran bir haberleşme aracıdır.

Televizyon Kelimesi Nereden Gelir ?

Televizyon kelimesi Yunan kökenli tele(uzak) ve Latin kökenli visio(gör) kelimelerinin birleştirilmesi ile meydana gelmiş ve "tv" olarak kısaltılmıştır. Çogu dilde yaygın kullanımı bu şekildedir. Türk dil kurumunun yabancı dildeki sözcükleri soyutlama çalışmaları sırasında Televizyon kelimesine alternatif olarak ürettiği kelime göreç'tir. Göreç kelimesi yaygın olarak kullanılmamıştır.

İlk Televizyon Kanalı Nedir

İlk Televizyon kanalı Wnbc-tv adlı yayın ağı kabul edilmektedir. elbetteki bu ağ bu günkü anlamda bir televizyon kanalınıtemsil etmemektedir. İlk televizyon yayının gerçek anlamda 1939 yılında yapılmaya başlandığı kabul edilmektedir.

Televizyonun Dünyada Gelişmesi

Televizyonun Dünyada gelişmesi Çoğu iletişim aracı gibi başlangıçta askeri amaçlar taşımaktaydı. Daha sonra Radyonun geldiği yer düşünülerek genel bir iletişim aracı olması konusunda çalışıldı. Dünya üzerinde en hızlı yaygınlaşan araçlardan birisidir. 1925 yılında mütevazi bir mühendisin elindeki bir prototip halinde olan araç 1964 yılında türkiye gibi savaşlardan yeni çıkmış bir ülkede yaygınlaşmaya başlamıştır. İlk deneme yayınları da bu yıllarda yapılmıştır. Tabiki üretim olarak radyo kadar basit olmaması televizyonun her eve girecek kadar yaygınlaştırmasını etkilemiştir fakat işin içine giren büyük yatırımlar bu durumu 60 yıla sığdırmıştır. Bu durum birazda yatırım yapan şirketlerin yatırımlarının karşılığını çabuk alma isteklerinden kaynaklanmaktadır. İletişim amaçlı geliştirilmiş bir cihazın bu günkü halini almasının başka bir açıklaması yoktur.  İlk Televizyon yayınının 1928 ile 1942 yılları arasında aktif olmuş olan wrgb adlı bir yayın ağı olduğu söylenmektedir.

Televizyonun Türkiyede Televizyonun Gelişmesi

Televizyonun Türkiyede yaygınlaşmaya başlaması Trt'nin yardımıyla 1970 li yıllarda olmuştur. Tam olarak yayılmaya 1971 yılı sonralarına başladığı bilinmektedirç Bundan 7- 8 yıl sonra da 2 milyon civarı insanın türkiyede televizyon izlediği söylenmektedir. İlk başlarda kısıtlı konularda yapılan yayınlar daha sonra dünya üzerindeki diğer televizyon kanalları örnek alınarak geliştirilmiştir.
Türkiyede televizyonun gelişmesi açısından atılan ilk gerçek adım olarak ise: ilk türk özel televizyon kanalının kurulması belirtilmektedir.  Bu ilk türk özel televizyon kanalı elbette Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından 1989 yılında kurulan startv'dir. Daha sonraları kanal el değiştirmiş ve doğuş gurubuna geçmiştir. Ancak Türkiyede televizyonun gelişmesine en büyük katkıyı yapan isimler olarak Ahmet Özal ve Cem Uzan isimlerini kazımış bulunmaktadır.
50 bin frang sermayeyle kurulan star tv 5 mayıs 1990 tarihinde test yayınına başlayıp, daha sora yine aynı yılın ağustos ayının 4'ünde normal yayına başlamıştır. Bu tarih aslında Türk televizyon tarihinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Çünkü gerçek anlamda yapılan ilk yatırımdır. Daha sonra elbette bunu Diğer özel televizyon kanalları izlemiş ve daha büyük yatırımlar söz konusu olmuştur.
Bu gün ise bir televizyon yayını yapmak için bir bilgisayar ile bir kaç alet yeterli olabiliyor. Bu anlamda televizyon yayın teknolojileri çok hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Televizyon yayıncılığı olarak bakıldığında ilk başlarda ciddi bir iletişim aracı olarak görülen televizyon daha sonraları yayıncılık anlayışını daha çok eğlenceye yöneltmiştir. Televizyon yayıncılarının bu anlayışı daha sonraları insanları televizyon başına kilitlemeye ve televizyonu bir bağımlılık haline getirmelerine gelmesine neden olmuştur. Aynı zamanda aradan geçen yıllar televizyon yayınlarına gömülen yatırımların devasa boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Yapılan bu yatırımlar aynı zamanda televizyon pazarını her anlamda geliştirip, gün geçtikçe yayıncılık anlamındaki diğer iki rakibi olan radyo ve gazeteyi bitme noktasına getirmiştir.
Yapılan bu yatırımlar ve televizyonun topluma lanse ediliş şekli ile de birleşince, ilk başta şeytan icadı diye betimlenen bu aracı gün geçtikçe vazgeçilmez bir alışkanlığa çevirmiştir.

Reklamlar ve Televizyon İlişkisi

Reklamlar ve televizyon, ortaya atıldığı günden itibaren büyük yatırımların söz konusu olduğu bir icat elbette yapılan yatırımları amorte etmeliydi. Daha büyük yatırımlar alabilmesi için finansözlere birşeylerin sunulması gerekmekteydi. İlk başlarda sponsorlar ve yapım şirketleri kendi reklamları amacıyla katkı sağlarken, daha sonraları bunun yeterli olamaması nedeniyle bu günkü reklam anlayışı ortaya çıktı. Ürünlerini piyasaya tanıtmak isteyen insanlar bunu, bütün insanların karşısında merakla ve ilgiyle oturduğu televizyonla yapmak istediler. Çünkü popüleritesi toplumun her kesimine hiç bir ayrım yapmadan yayılan bir şeyden daha iyi bir reklam aracı olamazdı. Bu durum televizyon şirketlerininde işine gelmekteydi elbette. Artan televizyon kanalları ve reklamverenlerin kızıştırdığı piyasa bu gün insanların yönlendirilmesinde büyük bir etkiye sahiptir.
Elbette Bu denli büyük bir iletişim aracının finanse edilmesin reklamlar gerekliydi fakat zamanla reklamların kötü amaçlı kullanımı nedeniyle bu durumu denetleyen yasalar ve kurumlar ortaya çıktı. Rütük bunlardan birisidir. Rütük belirli konularda Televizyon yayınlarını ve reklamlarını türkiyede denetlemektedir.
Reklamlar aynı zamanda belirli toplumsal konuların desteklenmesinde de yararlı oldu. Şöyleki toplumun yararını gözeten, spor ve benzeri aktivitelere sponsorluk yapan markaların televizyonda topluma lanse edilmesi yasalarca desteklendi. Bu durum Yüksek sermayeli oluşumların toplumsal konulara eğilerek markalarının isimlerini temiz gösterme çabasıyla sonuçlandı elbette. Bir bakıma yararlı ve diğer bir yandan da sakıncaları olan bir durumdu bu tabikide. Çünkü pazarlanan ürünler her zaman insanların yararlarına olan ürünler değildi. Mesela sigara ve alkol pazarındaki firmaların spor oluşumlarına sponsor olmaları ve bunları bir reklam aracı olarak kullanmalarının topluma yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu bu gün halen daha tartışılan bir konudur. Fakat önüne geçilmiş bir konu değildir.

Uydu Televizyonu

Yapay uydular vasıtasıyla verilen televizyon yayınlarına uydu televizyonu denir. Uydu yayınları bir uydu alıcısı ve çanak anten ile izlenebilir. Dijital yayın yapan kanallar aynı zamanda yaptıkları yayın karşılığında izleyiciden para talep edebilirler. Bu durumda uydudaki kanal şifreli görünmektedir.

Kablolu Televizyon nedir?

Dijital veya analog olarak yayın yapan kanalların fiberoptik kablolar vasıtasıyla yüksek görüntü ve ses kalitesiyle izleyiciye sunulmasıdır. Türkiyede yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun nedeni çekilen kabto tv hatlarının maliyetidir. Herhangi bir yerden kablo tv basvurusu yaptığınızda eğer size mevcut yakın bir hat yoksa basvurunuzu değerlendirmezler. Yada talep belirli bir sayının üzerindeyse o bölgeye kablo tv hattı getirilebilir.

Televizyon ve Sinema

Televizyon başlanğıçte haberleşme amacıyla sunulmuş bir araç olarak dünyaya adım attı. Daha sonra eğlenceli olan herşey bir bir televizyonun içine girmeye başladı. Elbette sinema da bunlardan birisiydi. Evinizin rahatlığındaki ortamdan sinema keyfi yaşıyordunuz ve buna hiç kimse hayır demedi. Sonuç olarak sinema televizyon endüstirisinde büyük bir pazar kapmayı başardı. Hatta sadece sinema filmleri yayınlayan kanllar yayına başladı. Daha sonra sinema hakkında yayın yapan kanallar falan derken pazar kendi içinde pazarlar oluşturmaya başladı....

İlk Türk Filmi Nedir?

ilk türk filmi 1920'li yıllarda Fuat Uzkınay'ın çektiği "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" adlı belgesel Türkiye Sineması'nın ilk eseri olarak gösterilmektedir. 150 metrelik bir belgesel olarak çekilen filmin günümüze hiçbir kopyası ulaşmamıştır.

İlk Türk Dizisi nedir?

Çekilen ilk türk televizyon dizisi 1974 yılında çekilen başrolde Müjde Ar'ın oynadığı Aşk-ı Memnu adlı dizidir.

İlk Özel Türk Televizyon Kanalı Nedir?

Türkiyede yayın hayatına başlayan ilk özel türk televizyon kanalı 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan Star tv'dir. Yayın Hayatına 4 ağustos 1990'da başlamıştır.

İnternet Televizyonları

Her zaman internetin televizyonu bitireceği söylenmiştir. Hatta bu durum televizyonun yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde radyo içinde söylenmişti. Fakat radyo televizyonun içine girdi... Aynı şekilde televizyonda internetin içine girip oluşumunu bir süre daha devam ettirecek...
Televizyon anlayışının internetin yaygınlaşmasıyla beraber değiştiği her kez tarafından zaten biliyor. Bundan kısa bir süre öncesine kadar internete soğuk bakan televizyon şirketleri birbiri ardına büyük internet siteleri açıp bunları her programlarından sora lanse etmeye başladı. Bir nevi televizyon yayınlarını internet ortamına taşımaya başladılar. Daha doğrusu internet ortamına taşınan televizyon programlarını televizyon şirketleri sahiplenmeye başladı. Yatırımlarının bir kısmını bu yöne aktardılar ve bu durum internet televizyonlarının oluşmasına neden oldu. İnternetten yapılan yayınlar bu gün milyonlarca insana ulaşmakta.